KIT

.Goedele Sprengers (°1984)

 • Klinisch orthopedagoog
 • Familiaal bemiddelaar
 • Gezins-, relatie-, en systeempsychotherapeut
 • Werkzaam bij Lerne sinds juli 2011

.Leen Van Nyen (°1987)

 • Klinisch orthopedagoog
 • Experiëntieel en ontwikkelingsgericht psychotherapeut
 • Werkzaam bij Lerne sinds juli 2013

.Marianne Cuypers (°1981)

 • Klinisch orthopedagoog
 • Gezins-, relatie- en systeempsychotherapeut
 • Werkzaam bij Lerne sinds juli 2013

.Hilke Jespers (°1980)

 • Klinisch orthopedagoog
 • Experiëntieel en ontwikkelingsgericht psychotherapeut i.o.
 • Specialisatie ondersteuning bij bemoeilijkte leertrajecten
 • Specialisatie psychosociale ondersteuning bij rampen
 • Werkzaam bij Lerne sinds 2014

.Lynn Seberechts (°1992)

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie kindertherapie
 • Werkzaam bij Lerne sinds december 2016

.Lissa De Mey (°1984)

 • Klinisch psycholoog
 • Contextueel therapeut
 • Specialisatie klinische psychodiagnostiek bij kinderen
 • Werkzaam bij Lerne sinds 2016

.Lisa Van Casteren (°1992)

 • Orthopedagoog
 • Relatie-en gezinstherapeut i.o.

.Liesbet Persyn (°1985)

 • Klinisch Orthopedagoog
 • Integratief psychotherapeut voor kinderen en jongeren