Psychotherapie en vorming

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen. Therapeutische gesprekken kunnen u helpen om uw klachten te verminderen en meer hanteerbaar te maken.

Een psychotherapeut lost geen problemen op, maar helpt u om anders naar bepaalde situaties te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of vaardigheden te ontwikkelen om met moeilijke situaties om te gaan.

Psychotherapie kan gericht zijn op een individu, koppel of gezin.

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie (o.a. gedragstherapie, psychoanalytische therapie, systeemtherapie, cliëntcentered therapie), elke vorm met een eigen denkkader en methodieken.

Hoe verloopt een psychotherapeutisch proces?

Tijdens een intakegesprek wordt er nagegaan wat het probleem is, hoe het probleem volgens u ontstaan is, wat er reeds ondernomen werd om het probleem op te lossen en hoe uw context eruit ziet. Wij vinden het belangrijk om samen met u de hulpvraag en de therapieverwachtingen duidelijk te formuleren.

Na het intakegesprek wordt in overleg met u het verdere verloop van het therapeutisch proces bepaald. Indien nodig wordt u gericht doorverwezen. Het therapeutisch proces heeft steeds een invloed op uw omgeving. Daarom kan het ook zinvol zijn om uw netwerk te betrekken.

De afronding is een belangrijk onderdeel van een therapeutisch proces om te voorkomen dat mensen in oude patronen hervallen. Hier wordt dan ook de nodige zorg aan besteed.

Elk therapeutisch proces kent een individueel verloop, afhankelijk van uw situatie en hulpvraag. In functie daarvan wordt de frequentie van de gesprekken bepaald en eventueel aangepast doorheen de therapie.

Vertrouwelijkheid

Elke therapeut is verbonden aan de deontologische code van de beroepsvereniging. Hierdoor zijn wij eveneens verbonden aan het beroepsgeheim: de therapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Met akkoord van de cliënt kan met andere betrokken hulpverleners (zoals huisarts, school, CLB, psychiater) overlegd worden.

 

Vorming

Naast psychotherapie kan je bij Lerne ook terecht voor vorming en opleiding. Lerne geeft intern en extern workshops en vorming rond specifieke thema’s (opvoeding, ontwikkelingsproblemen, faalangst, …) zowel aan jongeren zelf, de ouders of aan pedagogische en begeleidingsteams. Voor meer info of vragen: stuur ons een mailtje: info@lerne.be!