Medewerkers

Goedele Sprengers

goedele_teamlist
Klinisch Orthopedagoge
Familiale bemiddelaar
Gezins-,relatie-, en systeempsychotherapeute
Werkzaam in Lerne sinds juli 2011
Daarnaast werkzaam als pedagogisch coördinator in CKG Good Engels te Antwerpen
Als gezins-, relatie-, en systeempsychotherapeute i.o. bekijk ik de bezorgdheden en moeilijkheden die iemand ervaart binnen zijn context waarin deze persoon zich begeeft. Binnen de systeemleer wordt een probleem niet als iets losstaands gezien, maar het wordt tegen de achtergrond van de wisselwerking met andere personen in de omgeving bekeken. Gedachten, gevoelens en gedragingen ontstaan immers binnen deze wisselwerking.
In het werken met kinderen en jongeren vind ik het belangrijk om bij het therapeutisch gebeuren personen uit hun nauwe omgeving te betrekken zoals ouder(s)/broer/zus/… Dit is belangrijk omdat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het reduceren of oplossen van moeilijkheden die het kind/de jongere in kwestie ervaart. Het is steeds mijn betrachting om op maat van het kind/de jongere en zijn gezin te werken. Samen men hen wil ik zoeken naar nieuwe oplossingen voor de aangehaalde moeilijkheden in een sfeer van wederzijds begrip voor ieders eigenheid.

 

Leen Van Nyen

laura_teamlist
Orthopedagoog – Experiëntieel en ontwikkelingsgericht psychotherapeut i.o.
Werkzaam in Lerne sinds juli 2013
Daarnaast werkzaam als pedagogisch coördinator in CKG Zon en Hei te Kalmthout
Vanuit het ontwikkelingsgericht en experiëntieel psychotherapeutisch kader werk ik vanuit een visie waarin het kind en zijn omgeving centraal staan. Vanuit dit kader benader ik problemen en klachten als uitingen van een ontwikkelingsproces dat (op sommige punten) verstoord is: jouw kind ervaart een kloof tussen wat hij of zij denkt, voelt en doet, tussen wat hij of zij wil en wat hij of zij durft of kan. De therapie is erop gericht deze ontwikkeling terug op gang te brengen door processen van denken, voelen en handelen weer in beweging te brengen. Hierbij maak ik gebruik van psychodramatechnieken, gedragstherapeutische technieken, speltherapie, …Doorheen het volledige therapietraject vind ik het belangrijk om de ‘omgeving’ van het kind te betrekken bij de therapie. Ik organiseer op regelmatige basis oudergesprekken en nodig ook belangrijke anderen (vb. broers en/of zussen) uit. De therapie is steeds afgestemd op de belevingswereld van jouw kind en zijn of haar omgeving. We kijken samen naar de betekenis van de klacht of het probleem dat jouw kind ervaart. We gaan samen op zoek naar een therapie op maat.

 

 

Hilke Jespers

Orthopedagoog – Experiëntieel en ontwikkelingsgericht psychotherapeut i.o.

Bijkomende Opleiding:

Gespecialiseerde in de ondersteuning van bemoeilijkte leertrajecten (Alma Mater Università di Bologna)

Opleiding psychosociale ondersteuning bij rampen

Opleiding individuele psychosociale ondersteuning bij rampen

Werkzaam in Lerne sinds 2014
Daarnaast werkzaam als

Orthopedagoog in OC Clara Fey te Sint-Job-in ’t Goor
en als zelfstandig therapeut in Paradocs te Brecht
Soms gebeurt het wel eens dat we vast geraken, in de knoop zitten.  Dit kan zijn omdat er iets onverwachts gebeurd is of dit kan geleidelijk gegroeid zijn.  Ook kinderen en jongeren komen dit tegen.  Dan kan er hulp nodig zijn van een therapeut.
Als therapeut ga ik samen met het kind en de ouders op zoek naar waar de situatie vast gelopen is.  Dit kan zijn door middel van speltherapie, maar ook gesprekken met ouders en de jongeren zijn hier in belangrijk.
Samen zoeken we uit wat de beste wijze is om op een goede manier terug in contact te komen met zichzelf of met de anderen.
Door een therapie op maat, proberen we samen de knoop te ontwarren.

Lissa De Mey

Klinisch psycholoog – contextueel therapeut

Bijkomende opleiding: tweejarige interuniversitaire vorming klinische psychodiagnostiek bij kinderen

 

Werkzaam in Lerne sinds 2016. Daarnaast werkzaam in het Stedelijk CLB Antwerpen als psychopedagogisch consulent.

 

Als contextuele hulpverlener ben ik bekommerd om al diegenen die door de hulpverlening worden beïnvloed. Ouders worden nauw betrokken bij het proces. Daarom kunnen er naast de individuele gesprekken tevens oudergesprekken plaatsvinden. Verder worden soms ook grootouders, broers en/of zussen uitgenodigd voor een gesprek of – mits akkoord – kan er een schooloverleg gepland worden, contact opgenomen worden met de huisarts of andere betrokken hulpverleners.  

Ik streef naar een zo eerlijk mogelijke relatie tussen het kind/de jongere en zijn context en ben gericht op het doorbreken van isolement en het herstellen van de dialoog. Ik tracht dit te doen aan de hand van de methode (gesprek, visuele technieken, spel,..) die het best bij hem/haar past.

Marianne Cuypers

marc_teamlist
Orthopedagoge – Relatie-, Gezins-, en Systeemtherapeute
Werkzaam in Lerne sinds juli 2013
Voorheen werkzaam in Nomas – Praktijk en forum voor psychotherapie (2009-2013)
Daarnaast werkzaam als psychopedagogisch consulent in VCLB De Wissel Antwerpen
In therapie gaan we samen op zoek. Deze zoektocht kan betekenen beweging en verandering in een vastgelopen situatie, begrijpen van hetgeen je meemaakt, begrijpen van jezelf en mekaar, een manier vinden om met moeilijkheden waarmee je geconfronteerd wordt om te gaan, … Telkens proberen we op maat te kijken waar onze zoektocht naartoe gaat. Daarbij staan de krachten van het kind en zijn gezin centraal.
Als systeemtherapeute hecht ik veel belang aan de context waarin een kind opgroeit. Ouders, broers en zussen, eventueel andere belangrijke personen worden dan ook vaak actief betrokken bij het therapeutisch proces.

Lynn Seberechts

klinisch psycholoog – kindertherapeut i.o.

Werkzaam in Lerne sinds december 2016. Daarnaast ook werkzaam in OOOC De Grote Robijn te Antwerpen.

In therapie ga ik samen met het kind/ de jongere op zoek wat de pijnpunten zijn en waar hij of zij op vastloopt. Op een speelse en creatieve manier wil ik kinderen de ruimte geven om te tonen wat hen bezighoudt. Vervolgens ga ik samen met hen op zoek naar wat er nodig is om tot verandering te komen en hoe ze hun krachten kunnen gebruiken om te groeien als persoon. In dit hele proces vind ik het belangrijk om het tempo van het kind of de jongere te volgen. Kinderen en jongeren mogen hun verhaal vertellen op hun eigen manier. Soms lukt praten niet goed. Dan kijken we of er andere communicatievormen zijn die beter bij hen aansluiten. Dit kan gaan van tekenen en schilderen tot knutselen en spel.

Daarnaast vind ik het belangrijk om de ouders te betrekken in de therapie. Ik nodig hen regelmatig om een algemene terugkoppeling te geven van de therapie. Daarnaast geef ik ook ouderbegeleiding indien dit gewenst is.