Aanbod

Het Kinderteam biedt ambulante hulp in de vorm van gesprekstherapie, psychosociale begeleiding en speltherapie.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met verscheidene hulpvragen bij ons terecht:

– gedragsproblemen
– emotionele problemen bij kinderen en jongeren (angsten, depressie, negatief zelfbeeld,…)
– ouders met opvoedingsvragen of –problemen
– problemen in de gezinsrelaties
– sociale problemen
– faalangst, schoolproblemen, assertiviteit
– psychosomatische klachten
– verwerkingsproblematieken, rouwverwerking, scheidingsverwerking
– trauma
– identiteits- en levensvragen
– ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS,…)
– …

Het Kinder- en Jongerenteam bestaat uit psychologen en orthopedagogen met expertise vanuit verschillende therapeutische stromingen.
Er is eveneens een kinder- en jeugdpsychiater, Sema Koc Erdon , verbonden aan onze praktijk.
Indien gewenst, kan zij kinderpsychiatrische opvolging opnemen.
Vanuit deze multidisciplinaire samenstelling, proberen we steeds een aanbod op maat aan te bieden.