Volwassenen

Het volwassenenteam biedt individuele gesprekstherapie en relatietherapie aan mensen die moeilijkheden ervaren op psychisch of relationeel vlak. We richten ons op volwassenen vanaf 18 jaar. U kan naar ons worden verwezen door uw huisarts of psychiater maar u kan ook op eigen initiatief contact met ons opnemen.

Redenen om een therapie op te starten, kunnen zeer verscheiden zijn:

– problemen op vlak van identiteit (onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen,…)

– emotionele problemen (angsten, depressie, stemmingsschommelingen,…)

– relatieproblemen

– moeilijkheden met verwerking (rouw, verlies, trauma,…)

– levensfaseproblemen, geconfronteerd worden met moeilijke situaties en aanpassingsmoeilijkheden

– moeilijkheden op het werk (burn-out, stress…)

– psychosomatische klachten

– verwerken van lichamelijke beperkingen/ziekte

– zingevingsvragen

– communicatieproblemen

Je kan samen met een therapeut aan de slag om een antwoord op jouw hulpvraag te zoeken.