Kinderen en jongeren

Het Kinderteam biedt ambulante hulp in de vorm van gesprekstherapie, psychosociale begeleiding en speltherapie.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met verscheidene hulpvragen bij ons terecht:

– gedragsproblemen
– emotionele problemen bij kinderen en jongeren (angsten, depressie, negatief zelfbeeld,…)
– ouders met opvoedingsvragen of –problemen
– problemen in de gezinsrelaties
– sociale problemen
– faalangst, schoolproblemen, assertiviteit
– psychosomatische klachten
– verwerkingsproblematieken, rouwverwerking, scheidingsverwerking
– trauma
– identiteits- en levensvragen
– ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS,…)
– …

Het Kinder- en Jongerenteam bestaat uit psychologen en orthopedagogen met expertise vanuit verschillende therapeutische stromingen.
Er is eveneens een kinder- en jeugdpsychiater, Sema Koc Erdon , verbonden aan onze praktijk.
Indien gewenst, kan zij kinderpsychiatrische opvolging opnemen.
Vanuit deze multidisciplinaire samenstelling, proberen we steeds een aanbod op maat aan te bieden.

We werken telkens zo veel mogelijk op vraag en op maat van het kind, de jongere of het gezin.

Elke therapeut gebruikt hiervoor zijn eigen opleidingsachtergrond (orthopedagogisch of psychologisch) en specialisatie (specifieke therapievormen).

Een speltherapeutisch aanbod is mogelijk voor jongere kinderen.

Tijdens een intake-gesprek bekijken we samen wat de vragen/bezorgdheden en de mogelijkheden zijn, waarna we verdere afspraken maken over de therapie.

Het afbouwen en/of stopzetten van een begeleiding gebeurt steeds in overleg met de cliënt(en).

Indien nodig werken we samen met (huis)arts, school, CLB, en andere belangrijke derden, mits toestemming of op vraag van de cliënt.