Welkom

 Lerne is sinds 1997 actief als een psychotherapeutische praktijk waar psychologen & psychotherapeuten hulp aanbieden in de vorm van gesprekstherapie, psychosociale begeleidingen en speltherapie. Je kan ons vinden in Berlaar en Wilrijk.

In Berlaar kan je ons vinden in de Stationsstraat 208,

in Wilrijk in de Prins Boudewijnlaan 147.

In onze praktijk zijn er twee teams. In het Kinderteam (KIT) doen we een aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen. In het Volwassenenteam (VWT) richten we ons op individuele (jong)volwassenen en koppels. De medewerkers van Lerne  geven eveneens vorming en bijscholing rond specifieke thema’s aan jongeren, ouders en begeleidingsteams. Elke therapeut binnen Lerne werkt vanuit een specifieke theoretische opleiding of voorkeur en de daarmee samenhangende methodes. Wij vinden het belangrijk om deze therapeutische eigenheid te combineren met een goede teamwerking, waar plaats is voor samenwerken, overleg, intervisie en studie.

 

Lerne volgt de evolutie en maatregelen genomen in het kader van het indijken van het coronavirus op de voet. De praktijk blijft open. Indien u wil weten op welke wijze u zich kan beschermen tegen het virus, klik dan op deze link. Algemene info over het coronavirus en alle recent genomen maatregelen kan u terugvinden op www.info-coronavirus.be. Bent u zelf ziek? Dan verzoeken wij u uiteraard uw afspraak te annuleren en thuis te blijven. Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Volg hier ook het algemeen advies: ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts zal via een telefonische consultatie bepalen of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.